Czym się zajmujemy

Zakres oferowanych przez nas usług:
 • obrót nieruchomościami - pośredniczymy w transakcji kupna - sprzedaży oraz najmu gruntów pod zabudowę mieszkaniową i rekreacyjną, rolnych, działek z przeznaczeniem komercyjnym,  gospodarstw rolnych, budynków mieszkalnych, mieszkań oraz lokali i nieruchomości komercyjnych,
 • przygotowujemy kompletną dokumentację niezbędną do zawarcia notarialnych umów kupna - sprzedaży,
 • przygotowujemy do zawarcia umowy rezerwacyjne i przedwstępne kupna- sprzedaży,
 • w przypadku sprzedaży nieruchomości rolnych zapewniamy przeprowadzenie procedury uzyskania zgody Dyrektora Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa na dokonanie transakcji kupna- sprzedaży dla osób nie posiadających kwalifikacji rolniczych,
 • wyjaśniamy skomplikowane spraw formalno- prawnych dotyczące nieruchomości, m.in. regulacje stanów prawnych, sprawy spadkowe, wieloetapowe procesy sprzedaży.
 • zajmujemy się procedowaniem złożonych postępowań administracyjnych przed organami administracji samorządowej i państwowej
 • opracowujemy dokumentację projektową do pozwoleń na budowę i zgłoszeń m.in. dla budynków mieszkalnych, rekreacyjnych, jak również obiektów komercyjnych
 • uzyskujemy decyzje o warunkach zabudowy i pozwolenia na budowę
 • realizujemy i nadzorujemy prace budowlane, na każdym etapie wykonywania inwestycji
Współpracujemy m.in. z:
 • radcami prawnymi
 • geodetami
 • architektami i projektantami różnych branż
 • brokerami bankowymi
 • kancelariami notarialnymi w różnych miastach na terenie kraju
 • firmami budowlanymi i dostawcami materiałów budowlanych
Copyrights © M-Property Nieruchomości. Wszelkie prawa zastrzeżone.